Fale

Tłumaczenia

poświadczone / uwierzytelnione i zwykłe

Jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego, wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione polsko-niemieckie i niemiecko-polskie dokumentów oraz tłumaczenia zwykłe każdego rodzaju tekstów.

Dokumenty
USC
 • Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
 • Poświadczenia obywatelstwa
 • Potwierdzenie zameldowania
 • Inne
Akty
notarialne
 • Pełnomocnictwa
 • Testamenty
 • Umowy sprzedaży
 • Umowy spółki
 • Inne
Pisma sądowe
i dokumenty
policyjne
 • Wezwania sądowe
 • Wyroki
 • Decyzje i postanowienia
 • Inne
Dokumenty
samochodowe
Świadectwa
szkolne
i dyplomy
Dokumentacja
medyczna
 • Karty informacyjne
 • Zaświadczenia lekarskie
 • Dokumenty pacjentów
 • Inne
Dokumenty
księgowo
-podatkowe
 • Sprawozdania finansowe
 • Zaświadczenia
 • Bilanse
 • Inne
Tłumaczenia
ustne
 • Tłumaczenie konsekutywne
 • Tłumaczenie à vista